ตร.ทางหลวงแจงไม่ได้เจาะล้อกระบะ เป็นอุบัติเหตุยางระเบิด