วงเสวนาเผย ไทยยังไม่พร้อมรับมือ “สึนามิ” หากเกิดซ้ำ