ลึกล้ำเหนือคำบรรยาย! เด็กชาย ป.3 วาดภาพออกซิเจน ส่งการบ้านครู