ไขข้อข้องใจที่สงสัยมาตั้งแต่เด็ก  ไม่ใส่กางเกงใน ทำ ‘ไส้เลื่อน’ จริงหรือ....