“ลุงเลี้ยว”ยันมีเอกสารจากรัฐให้ทำกินในที่ดิน ไม่ใช่ของ“พ่อปารีณา"