จับอันดับเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยม ‘ฮ่องกง-กรุงเทพฯ’ ติดอันดับ