‘9 ธ.ค. 62 ’ ใช้จริง! ซองบุหรี่แบบเรียบ หวังลดสิงห์อมควันหน้าใหม่