หญิงวัย 67 ปี นอนหนาวเสียชีวิตในสวนไผ่ คาดอากาศเย็นจึงช็อก