“พงศกร” ปัดอนาคตใหม่ ปลุกคนลงถนน  แต่เชื่อมีผู้ตั้งใจยุบพรรค