ผลตรวจพิสูจน์ไม่พบยาบ้า “คนขับสิบล้อ” มีแต่สารใบกระท่อม