กทม.อุ่นขึ้น! ต่อโปรเล็กน้อย เย็นสบาย แต่ไม่หนาว ขณะที่ภาคเหนือ – อีสานหนาวจัด