มอง 'เมืองยะลา' ผ่านแง่มุมงดงาม กับ 2 ศาสนากลางไฟใต้ (คลิป)