ในหลวง พระราชทานโกศโถบรรจุศพหลวงพ่อคูณ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานโกศโถในการบรรจุศพพระเทพวิทยาคม พร้อมฉัตรเบญจาเป็นกรณีพิเศษ

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน