นักธุรกิจขานรับ ม.44 ขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ


โดย PPTV Online

เผยแพร่
หลังจากนายกรัฐมนตรี ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 จัดหาที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ล่าสุดได้รับการขานรับจากนักธุรกิจในพื้นที่ที่เชื่อว่าจะทำให้การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษมีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมมากขึ้น

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์


TOP ประเด็นร้อน