ไฟไหม้กรมอู่ทหารเรือ เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงได้แล้ว