สั่งระงับเรี่ยไรเงินกฐิน 499 บาท หลัง รร.แจงบังคับเด็กบริจาค เพื่อฝึกออมเงิน-มีสำนึกต่อ รร.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ความเข้าใจไม่ตรงกันของครูและนักเรียนโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น กรณีนักเรียนมองว่า ถูกบังคับให้ใส่เงินซองกฐินคนละ 499 บาท เพื่อสร้างโดม ขณะที่ผู้บริหารชี้แจงว่า เป็นกุศโลบายในการให้ออมเงินเท่านั้น ล่าสุดทั้งสองฝ่ายก็ยังเข้าใจไม่ตรงกัน

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน