ทอ.จัดหนัก! ขนอาวุธยุทโธปกรณ์ แสดงโชว์ “วันเด็กแห่งชาติ 2563”