นายกฯ แนะเด็กใช้ความดีนำทาง สร้างสังคมให้น่าอยู่ ลดขัดแย้ง