“อุ๊-หฤทัย” ร่วม “เดินเชียร์ลุง” ชี้เราคือพลังเงียบเพื่อประเทศชาติ