ฝุ่น PM 2.5 ยังอยู่! กระจาย 24 จุด กรุงเทพฯปริมณฑล เตือนกลุ่มโรคต้องเฝ้าระวัง