ชาวนาอุทัยฯ เดือดร้อนหนัก ข้าวยืนต้นตายกว่า 200 ไร่