สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ชี้ ข้าวไทยขายยาก พิษเงินบาทแข็งราคาสูงกว่าคู่แข่ง