“3 ข้อ” เข้าข่ายเสี่ยงติดเชื้อ “โคโรนาไวรัสายพันธุ์ใหม่”