กทม.ยังมี ฝุ่นละออง PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานกระทบสุขภาพ