เครื่องบินสหรัฐฯ ทิ้งเชื้อเพลิงตกใส่โรงเรียน ขณะลงจอดฉุกเฉิน เจ็บ 60 ราย