2 ผู้ถูกกล่าวหาเป็นโจรปล้นทอง แสดงความบริสุทธิ์ใจพร้อมแจ้งความปอท.