50 อันดับประเทศ "อันตราย" สำหรับผู้หญิงที่ชอบท่องเที่ยวคนเดียว

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


Asher and Lyric Fergusson เว็บไซต์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ ความปลอดภัย สุขภาพ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ได้ทำการสำรวจและสุ่มตัวอย่าง ประเทศที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยสำหรับผู้หญิงหากต้องการเดินทางท่องเที่ยวคนเดียว ในปี 2019 ซึ่งจัดอันดับเป็น “Women’s Danger Index” พร้อม 8 ปัจจัย โดยผลลำดับออกมาทั้งหมด 50 ประเทศจากไม่ปลอดภัยที่สุด และไทยคือหนึ่งในนั้น

TOP ประเด็นร้อน