ศูนย์วิจัยกรุงไทย คาดภัยแล้งส่งผลธุรกิจข้าวเสียหาย 31,000 ล้านบาท