"พระ" โพสต์บ่น ญาติโยมใส่ซองน้อย 200 ก็ยังกล้าถวาย