พบหัวกระสุน โจรปล้นทองลพบุรี เป็นชนิดพิเศษไม่มีขายทั่วไป