“ประยุทธ์-ประวิตร-วิษณุ” ถกเครียด หลังงบฯ63 ส่อโมฆะ


นอกจากปัญหาฝุ่น PM2.5 ที่สงผลกระทบต่อเศรษฐกิจ  ยังมีปัญหาการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่หลายฝ่ายกังวล

TOP ประเด็นร้อน