รับสมัคร “ล่ามภาษาจีน” คัดกรองผู้ป่วยไวรัสโคโรนา ค่าตอบแทนวันละ 5 พัน


กรมควบคุมโรค  รับสมัครล่าม "ภาษาจีน" ช่วยคัดกรองผู้เดินทางที่ 3 สนามบินนานาชาติ พร้อมซักประวัติผู้ป่วย ยืนยันดูแลความปลอดภัย

TOP ประเด็นร้อน