คนไทยในอู่ฮั่น โพสต์ 7 ประเด็นเรื่องจริงภายใต้สถานการณ์ไวรัสโคโรนา