นายกฯ จวกสื่อรายงานข่าว จนท.ขณะปฏิบัติงาน ทำ "ทหารคลั่ง" รู้ความเคลื่อนไหว