ไทยยันไม่อนุญาตเรือเทียบท่าแหลมฉบัง ขณะที่ผู้ป่วยพบชาวจีนป่วยโคโรนาเพิ่ม 1 ราย