เสียงสะท้อนผลกระทบ “ไวรัสโคโรนา”


วันนี้พาไปฟังเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการรายย่อย ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา นักท่องเที่ยวหายไปมากน้อยขนาดไหน สภาพของธุรกิจปัจจุบันเป็นอย่างไร

TOP ประเด็นร้อน