สำนักงานสลากฯ นำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยครอบครัวผู้เสียชีวิตเหตุโคราช