“แกงค้างคาว” ยังขายดีในอินโดนีเซีย แม้ไวรัสโคโรนาระบาด