ขบวนการค้ากำไรกับทหารชั้นผู้น้อย กระจายทั่วโคราช


การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์บ้านพักทหารของครอบครัว พ.อ. อนันต์ฐโรจน์ กระแสร์ ที่ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมแม่ยายในบ้าน หลายปมเหตุสำคัญที่นำไปสู่การก่อเหตุ เป็นประเด็นที่กำลังถูกขยายผลและถูกจับตาว่า นอกจากครอบครัวพันเอกแล้ว ยังถูกตั้งข้อสังเกตุว่ามีครอบครัวทหารอีกหลายคนในพื้นที่ทำธุรกิจลักษณะเดียวกัน และมีการค้ากำไรกับทหารชั้นผู้น้อย

TOP ประเด็นร้อน