"ไทย-จีน" มิตรแท้ยามทุกข์ยาก


ในช่วงเวลาของความยากลำบากและอลหม่านในการสกัดกั้นการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในเวลานี้ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ซึ่งมีนักศึกษาชาวจีนมากที่สุดในประเทศไทย คือหน่วยงานหนึ่งที่ตั้งสติและดำเนินการคัดกรองนักศึกษาและบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของความเท่าเทียมและมิตรภาพอันดีงามระหว่างไทย-จีน

TOP ประเด็นร้อน