ธนาคารสิงคโปร์สั่งอพยพ พนง.หลังพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา