ชาวบ้านจุดไฟล้อมทุ่งนาดักหนู ทำไฟไหม้กว่า 1,000 ไร่