บช.ก. บุกค้น 10จุดใน กทม. ทลายแก๊ง “อุ้มบุญ” ข้ามชาติ