ผู้ค้าย่านสนามศุภฯ ยอมรับเจอปัญหาเศรษฐกิจซบเซา ลูกค้าลด รายได้วูบ