สาวกอ้าง หัวหน้าลัทธิชินชอนจิ รับการตรวจ COVID-19 แล้ว

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กลุ่มสาวกลัทธิชินชอนจิ อ้าง หัวหน้าลัทธิเข้ารับการทดสอบ COVID-19 เมื่อวันเสาร์ (29 ก.พ.) ผ่านมา ขณะที่ทางการเร่งตรวจสาวกอีก 4,000 คน

TOP ประเด็นร้อน