MEA รณรงค์ ล้างแอร์ลดโลกร้อน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนดูแลเครื่องปรับอากาศ ล้างเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการและยืดอายุการใช้งาน ประหยัดไฟมากขึ้น และเป็นส่วนหนึ่งในการลดโลกร้อนด้วย

TOP ประเด็นร้อน