โรงพยาบาล เริ่มขาดแคลนหน้ากากอนามัยตั้งแต่ปลาย ก.พ.

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กระทรวงพาณิชย์ เคาะคุมราคาหน้ากากอนามัยสีเขียว ห้ามเกินชิ้นละ 2.50 บาท โดยต้นทุนส่วนเกินรัฐบาลจะเป็นผู้รับภาระ ส่วนหน้ากากอนามัยทางเลือกอื่นๆ ห้ามบวกกำไรเกิน 60% ส่วนสถานการณ์หน้ากากอนามัยขาดตลาดที่กระทบกับโรงพยาบาลพบว่าเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน