แอร์เอเชียปรับลดเงินเดือนผู้บริหาร ยันไม่ลดพนักงาน

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


แอร์เอเชียปรับลดเงินเดือนผู้บริหาร และให้พนักงานระดับผู้จัดการ สมัครใจใช้สิทธิ์ลางาน 2-5 วันต่อเดือนโดยไม่รับเงิน

TOP ประเด็นร้อน