กกจ. คลอดด่วน “ข้อสั่งการ มาตรการเร่งด่วน” รับมือแรงงานกลับจากประเทศเสี่ยงโควิด-19

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


กกจ. คลอดด่วน “ข้อสั่งการ มาตรการเร่งด่วน” เพื่อรองรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

TOP ประเด็นร้อน