เปิดมาตรการดูแลเยียวยา ระยะที่ 1 ผลกระทบโควิด-19 จากรัฐบาล

โดย PPTV Online

เผยแพร่

ปรับปรุงล่าสุด


ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (10 มี.ค.) เห็นชอบมาตรการดูแลและเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนาต่อเศรษฐกิจไทย ทั้งทางตรงและทางอ้อม ระยะที่ 1 วงเงิน 20,000 ล้านบาท โดยมีทั้ง มาตรการด้านการเงิน ภาษี โดยคลอบคลุมทั้งผู้ประกอบการ ประชาชน และ ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 โดยตรง

ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์

TOP ประเด็นร้อน